måndag 9 maj 2016

Stambyte på Prästslätten

Stambyte
På Prästslättsvägen i Karlshamn

Jag har laddat ner en omfattande beskrivning om rättigheter och om hur det kommer att gå till.
Jag skall också ladda ner lagen om Bostadsrätten

Kopia från Lunds Universitet
Anna Lindvall.

Här kan du läsa allt om detta

Se speciellt på sidor
17, 19, 20, 22, 23, 27, 33, 36, 37, 39, 43-64, 81, och delvis flera sidor

Alla Dessa sidor kan man spara på din dator genom att skriva ut till Microsofts XPS, i stället för att skriva ut alla sidor på en skrivare. XPS förutsätter jag finns i alla datorer.
XPS, kan man använda till alla dokument så slipper man ha alla dokument i Pärmar.Här är Länken till Hyresnämnden

Telefon; 040-35 34 00

Här är länken till bostadsrättslagen


Här är länken till bostadsrättsnämnden


Man kan även ta kontakt med Boverket
Som vet exakt hur det skall göras
Telefon: 0455-35 30 00


Kolla denna film

Man kan ta kontakt med BostadsrättsägarnaOense i föreningen
Det kan vara mycket fördelaktigt att bo i bostadsrätt med grannar som man samarbetar med för att skapa ett trivsamt boende.
Tyvärr händer det att man inte har samma åsikt och då kan det bli mycket jobbigt att vara oense med någon som bor så nära.
Det finns dock flera sätt att lösa problem som gör att man kan fortsätta att trivas i samma fastighet, även efter att konflikten är löst.
Man skall komma ihåg att det är viktigt att behandla konflikten på ett sådant sätt att lösningen blir bra för alla.
Bostadsrättsägarnas Riksförbund kan vara till stor hjälp i lägen då man inte kommer överens.
Dels för att utreda och förklara rättigheten och skyldigheten men också för att vara behjälplig i att lösa konflikten.
Det första man skall göra är att utreda vem det är man har konflikten med. Är det min granne, det vill säga en annan privatperson, eller är det föreningens styrelse?
Om man har en konflikt med en annan privatperson i huset kan man få hjälp av Bostadsrättsägarnas Medlingsinstitut, läs mer under aktuell flik.
Är det med föreningens styrelse bör man vända sig till våra jurister.
Att vända sig till våra jurister för rådgivning är kostnadsfritt.
Om konflikten är så problematisk att man behöver driva process mot föreningen gör Bostadsrättsägarnas jurister detta till en kraftigt rabatterad kostnad. Vidare får man hjälp att se över rättsskyddet i hemförsäkringen samt att utnyttja det. Det kraftigt reducerade arvodet gör att rättsskyddspengarna dessutom räcker längre.

Bostadsrättsägarnas medlingsinstitut (BRM)
BRM ger dig som medlem ett enklare redskap för att lösa eventuella konflikter privatpersoner emellan.
Det är skapat för de tillfällen då det uppstår en konflikt mellan boende i samma förening och man vill lösa konflikten både snabbare och till lägre kostnad än genom en domstolsförhandling.
Tvisten blir dessutom sekretessbelagd.
Medlingen är helt frivillig, vilket innebär att båda parter måste vilja använda sig av BRM. Det betyder också att vilken som helst av parterna kan avbryta medlingen när som helst.
Medlingen sköts av en jurist från Bostadsrättsägarna och förhandlingarna kan ske genom att man träffas, per telefon, e-post och/eller genom andra kommunikationsmedel. Det är upp till medlaren att besluta vad som anses mest lämpligt i varje enskilt fall.
Medlaren lyssnar till parterna och kommer därefter med förslag till lösningar. Vid en framgångsrik medling avslutas konflikten med att medlaren hjälper till att skriva ett förlikningsavtal parterna emellan.
Kostnad för medlingen
För medlemmar är arvodet 1500 kr per part i en grundkostnad. I denna kostnad ingår upp till 8 timmars arbete för medlaren. Om fler timmar krävs betalas ett timarvode om 195 kr per part.
Grundkostnaden för icke medlemmar är 2500 kr per part och då ingår också upp till 8 timmars arbeta för medlaren. För arbete därutöver betalar icke medlemmar 700 kr per timme.
Mer information och kontaktuppgifter
Mer information går att erhålla genom att kontakta Bostadsrättsägarnas kansli på telefon 08 515 111 01 eller skicka ett e-post till info@bostadsrattsagarna.se

Hyresnämnden
Det finns flera sätt att lösa tvister i en förening om de uppstår mellan bostadsrättsinnehavare och föreningens styrelse.
Kanske är man inte överens om vem som bär ansvaret för en skada eller vem som skall bekosta den och så är konflikten given.
Bostadsrättsägarnas uppgift är här många gånger att vägleda part och som medlem är detta helt kostnadsfritt.
Hyresnämnden kan vara en instans att vända sig till i dessa tvister.
Hyresnämnden intar då en ställning som medlingsinstitut och kan inte fatta beslut eller tvinga någon part till ett särskilt agerande.
Om medlingen är lyckosam skrivs ett förlikningsavtal.
Medlingen i Hyresnämnden är inte förknippad med någon kostnad men dock rekommenderar Bostadsrättsägarna att man anlitar ombud även i denna medling.
Som bostadsrättsinnehavare känner man sig många gånger i underläge mot föreningens styrelse. Styrelsen har uppbackning från förvaltaren, som många gånger är juridiskt kunnig. För att inte, som enskild bostadsrättsinnehavare, komma i kläm rekommenderar vi därför att man tar hjälp av jurist i ärendet.
Hur gjorde vi?


Från början såg det ut på detta vis

Och så kom hantverkarna och började nedmonteringen av det gamla.

Men badrumsmöbeln Vedum som står här till vänster var ganska ny.
Kanske vi kunde passa in den på toaletten?
Och så åkte toalett stolen ut.
Och nu var Duschen borta.
Och så tömdes elementet på vatten.


                                                                                                                         
   
Badrumsskåpet monterades ned, och handdukshängaren togs bort.Och rörstumpar skulle sättas igen, så det inte kom vatten ur dem.

Hantverkarna var mycket noga.
                                                       
 En lampa fick vara kvar ett                                                               tag, så att hantverkarna kunde se och jobba.
Men väggarna var nu nedrivna, kan man se på bilden.

Snickarna började nu med att sänka taket. För vi skulle ha spotlight i taket.

 Golvläggare Mats började                                                              mäta, hur det skulle göras med luftventilen.Nu var det bara rörstumpar som stod upp ur golvet, och på sidorna.


Och Mats mäter vidare hur det skall göras.
Mats är mycket skicklig.

Och så börjar en man att bila upp golvet, som tar cirka 4 timmar.Vi skall ha duschen i högra hörnan. Så golvbrunnen skall flyttas dit.


Det är ett speciellt mått hur djupt man kan bila, där de nya rören skall ligga.

Det tog ca 4 timmar att göra. Och det var ett fruktansvärt oväsen.

Men det gick mycket bra.Jag har visat med det gula strecket hur det är uppbilat i golvet.
Här mäter jag hur djupt det får gå, inte mera.


Och här skall det ner lite djupareOch snickarna fortsätter med att sänka taket. Och förstärka väggarna.

  Elektrikern sätter in det                                                                   nya säkringsskåpet.

Och så skall elektrikern ordna så att det blir ström till golvvärmen som senare skall installeras.
Men det skall förberedas.
Och El-killen jobbar för fullt.

 Det är spotlight i Taket som skall monteras innan snickarna kan komma till igen.

Det skall samarbetas, kan man säga.
Och så ser Golvvärmecentralen nu ut så här.

Det skall sitta en mätare för hur mycket varmt det skall vara i golvet, plus ett reglage för takbelysningen.
En dimmer heter det.

  Snickarna fortsätter med                                                                  taket i samarbete med elektrikern.

Jobbet fortsätter som det skall.

 Nu jobbar det två snickareOch så isoleras väggen ut mot hallen. Allt efter reglerna.

  Här syns det lite tydligare.

Nu monteras det förstärkta skivor på väggarna ut mot hall och rum.
  Här mot hallen.

Rörläggaren lade ned de nya rören, och satte dit golvbrunnen.


Och rörläggaren kopplade en de nya rören i Stammen.

 Och så lägger man ut värmeslingorna i golvet innan man lägger på flytspackel.
Och kablarna kopplas till reglaget.

Och här har man nu lagt ut flytspackel över hela golvet, snyggt och jämt, så att man sedan kan lägga kakel ovanpå.

Och detta är åt det andra hållet, där garderober senare skall monteras.
Och här skall Toastolen komma att monteras senare.Och nu monterar man ny special-skivor som kom direkt från Norge. Allt enligt de nya reglerna.

 
Och här sätter man upp de nya specialskivorna på väggarna.

Uppsättningen av skivorna fortskrider

                                                                   
    Och det blir lite
     Komplicerat där garderoben senare skall vara. Men det går bra


Och så kommer golvläggaren som skall kakla hela badrummet.

Och ventilationen ser nu ut på detta vis.

  


  Väggar och golv stryks på med något särskilt                                                       medel, som det skall göras enligt reglerna.

Och här ser man tydligt att väggarna är nu insmorda med något som skall göras.Snart börjar själva kaklingenOch rör-killen har borrat hål för rören, genom den lilla väggen.

För det skall senare vara Skjutglas-dörrar där senare. Och då blir det inte tätt om rören skall vara i vägen för glasen.Kent har nu kommit igång med att sätta upp de fina dyra kakelplattorna på väggarna.

 

Och så här blir det. Det blir lite klurigt vid garderoben, men det fixar sig.


Nu börjar man ana hur fint det kommer att bli.


 


Färgerna passar bra samman.   Och året är 2010 i september 

Och nu ser garderobsutrymmet ut på detta vis.
Nu kan man ana hur fint det kommer att bli.

  Duschhörnan ser ut på detta vis.
Golvläggaren har lagt ut små fina klinker lutande mot golvsilen.
Som senare skall visa sig vara helt suveränt bra. För när duschdörrarna sitter där, så finns det ingen golvlist som samlar mögel. Och det kommer inget vatten ut på det övriga golvet när man duschar.
Helt otroligt bra.                                                          

  
Golvet ser ut på detta vis.
Och taket på detta vis.     Toalettstol och handdukshängare sätts dit.
Jag provar den helt nya toastolen, Och den passar bra.
                                                                               Rörmokaren har nu satt fast rören utvändigt, som det skall göras.
badrumskommoden har kommit på plats.

Och åt andra hållet ser det ut på detta vis. Genomdragning av rör
 


Och här har de designade duschdörrarna kommit på plats.

Här syns den lite bättre, och nu lyser spotlighten i taket fint.


 Och det är stor plats när de fina designade dörrarna är stängda.Här ser man lite av det fina konstverket på duschdörrarna.


Och nu sätter jag in de bättre trådkorgarna "Elfa" i garderobs
utrymmet,
 De går precis in på millimetern.Vi startade med att ha trådkorgarna på detta vis, men det visade sig att inte bli bra.

 Här är spegeldörrarna                                                                                                                                 monterade.

Så här satte vi trådkorgarna i stället. Där kan vi ha rena underkläder, rena handdukar, medicin, toapapper, tvättmedel och dammsugare. Ja allt gömmer vi där inne bakom spegeldörrarna.
Och så här fint blev det åt andra hållet.


Och framifrån på detta sätt.


Och spegeldörrarna som gömmer alla trådkorgarna ser ut på detta vis.
Badrummet blir större på detta vis också.

Det är tre spegeldörrar som man kan dra åt sidan. Och då kommer man åt att se vad man har på höger sida här.

Så kan man skjuta dom isär så man får ett hål i mitten och kan ta ut dammsugaren, eller skjuta alla spegeldörrarna till höger så har man tillgång till de trådkorgar man har på vänster sida.Här nedan har jag skjutit spegeldörrarna åt höger och vänster,
så man har ett hål i mitten där man kan ställa in dammsugaren.
                                                                                         
     Här ser man utifrån hallen in mot Badrummet.
Och här har vi placerat ett skåp med handdukar i till vänster om Duschen.


Och så har vi placerat ett stort snäckskal på kommoden med ytterligare flera snäckskal i.

Lådorna i badrumskommoden, är mjuk-körande, så de stänger långsamt och tyst.


I dem har vi till höger allt vad min fru vill ha
och till vänster har jag rak-maskin tandborstar, kammar.


Och så till den lilla toaletten


Som såg ut så här från början.
Men så rev hantverkarna ut allt.

 

 Ja det rivs och rivs ner här.


  Väggar förstärks och i taket skall det bli                                                            spotlight, med nedsänkt takArbetet fortskrider.Och El-killen jobbar för fullt.

 Och det skall även vara dimmer här på toaletten.

  Och det går fort med jobbet.

 Och så har kaklet kommit                                                                 upp även här.

Toastolen kommer på plats.

 Kommoden som var                                                                                                                                   ganska ny, fick plats på                                                                                                                            Gästtoaletten.
Den gamla toalettstolen
tog hissen ned.                  


Så var den lilla gästtoaletten också färdig.
Med ny toalettstol som sänker sig sakta ned så det inte smäller.V i har även renoverat golv med ek, tak, nya tapeter, köksinredning, inglasad balkong med dubbla glas, samt värme i golvet, så vi har öppet balkongdörren hela vintern, samt har mycket blommor där.
Jordade kontakter på flera ställen, samt säkerhets-säkringar.Thore & Gudrun

En kortfilm om hur man renoverar ett badrum
Del ett.

Del 2Och nu kommer rapport
Och så blir det lite för dom små också

Här läser jag ur mitt hjärta i Italien
cirka 5 mil norr om Napoli.
Vi hör grodorna kväker.
Jag går sakta ned mot stranden, där vågorna brusar in mot playan.
Det är helt svart ute.
Jag ser mycket svagt ljus över havet från en annan liten by.
Jag funderar över livet, och läser utan manus, vad jag tänker.
Jag har översatt till Italienska för jag sände denna film ner till
våra vänner i Bahia Domezia.

Var så god
De som inte sett min film från Eriksbergs viltområde som jag gjorde år 2015
Kan se den här
 Dom som vill se mer av mina 272 filmer
som ligger på YouTube.
Skriver bara mitt namn i sökrutan på YouTube
Så kommer ni till min sida där.
Och där kan ni botanisera.

Kram
Thore


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar